Професія дизайнера в останні десятиріччя набула величезної популярності, стала необхідною в усіх сферах життя й діяльності людини. Культуру виробництва слід виховувати в людині з дитячих років. Саме тому у технічній творчості учнів надзвичайно актуальною є робота гуртка технічного дизайну.

На заняттях діти вивчають основи образотворчої грамоти: будову пропорцій, форми предметів, тони, світло та тінь, співвідношення кольорів. Знайомляться з основами дизайну, оволодівають знаннями у сфері сучасної техніки й технологій, поняттями проектування та виготовлення макетів і моделей. Вчаться малювати олівцями та фарбами, малювати з натури, працювати з природними матеріалами для складання композиції.

В гуртку займаються діти віком від 6 до 12 років.

Керівники:

Пильнєв Сергій Іванович;

Шматкова Марина Олексіївна.