Основною метою гуртка є сприяння творчому й інтелектуальному розвитку особистості в процесі науково-дослідницької роботи.

Організація науково-дослідницької роботи учнів є особливим видом педагогічної діяльності, що має низку відмінностей від традиційних методів викладання загальноосвітніх дисциплін. Залучення обдарованих дітей до занять наукою сприяє розвитку їхнього інтелекту, забезпечує розуміння навколишнього світу. Дослідницька діяльність учнів – ефективний інструмент розвитку їхніх творчих здібностей, вмінь і навичок, підвищення мотивації дітей до вивчення наук.

Основними завданнями гуртка є:

 • поняття про науку, науковий світогляд загалом;
 • основні поняття науково-дослідницької діяльності, її мети і завдань;
 • реалізація дослідження та етапи його організації;
 • специфіка проведення науково-дослідницької роботи;
 • робота з науковою інформацією, основні способи її аналізу та систематизіції;
 • організація власної розумової діяльності;
 • поняття творчості та використання творчих методів у науковому пізнанні.

  Керівники:

  Нагаєва Лідія Михайлівна;

  Ренгевич Олексій Євгенович.