Техніки дизайну – це перші кроки дитини до пізнання і розуміння світу, оздоблення навколишнього середовища, спроби її власної творчої діяльності, процес опанування певної системи початкових технічних і технологічних знань, умінь і навичок.

Навчальна програма спрямована на дітей віком від 10 до 18 років.

Основні завдання роботи полягають у формуванні таких компетентностей:

пізнавальної: передбачає оволодіння основними поняттями та знаннями;

практичної: орієнтована на формування техніко-технологічних умінь і навичок роботи з матеріалами та інструментами;

творчої: передбачає формування творчих здібностей у процесі вирішення конструкторських та технічних завдань, в результаті здійснення творчо-пошукової, технологічної діяльності, роз`яснення творчих завдань, здатності проявляти творчу ініціативу; формування вмінь самостійного виготовлення дизайну об`єктів;

соціальної: спрямована на розвиток трудової культури.

На заняттях гуртківці набувають знання з техніки малюнка, вивчення матеріалів, необхідних навичок практичної роботи, знайомляться з інструментами дизайнера.

Керівник : Юрченко Ірина Іванівна