В гуртку даються основні знання володіння комп`ютером, а також володіння програмами комп`ютерної графіки, 3D моделювання, створення анімації та основи монтажу відео. Ознайомлення з стандартним редактором растрових зображень Paint, системою Adobe Photoshop, а також програмою обробки векторної графіки Corel DRAW.

Навчаючись у гуртку вихованці зможуть засвоїти теоретичну базу знань:

  • знайомство з різними видами мистецтва;
  • ознайомлення з графічним дизайном, як самостійним видом образотворчого мистецтва;
  • ознайомлення з логікою побудови композиції і колірною гармонією;
  • ознайомлення з основними галузями застосування комп’ютерної графіки;
  • історія та значення дизайну; характеристика робіт відомих митців у галузях графіки, дизайну, Web-дизайну, кіно, телебачення;
  • роль мистецтва в сучасних засобах масової комунікації (газети, мультиплікація, телебачення);
  • засоби художньої виразності різних видів мистецтв;
  • уявлення про сучасні комп’ютерні технології;
  • знання відносно загальних принципів постановки та розв’язування прикладних задач за допомогою нових комп’ютерних технологій.

Керівник:

Списовський Андрій Вадимович