Проблемні завдання закладу:

1. «Формування готовності вихованців до професійного самовизначення на гуртках центру» шляхом:

– підвищення активності вихованців до занять в гуртках;

– залучення гуртківців до участі у конкурсах, виставках, змаганнях;

– визначення профільних нахилів, інтересів, здібностей;

– розвитку та формування спеціальних здібностей вихованців гуртків.

2. «Виховання патріотичних почуттів, національної самосвідомості та громадянської позиції гуртків» через:

– пошук нових підходів, форм та методів впровадження національно-патріотичного виховання на сучасному етапі;

– організацію інформаційного забезпечення;

– розробку методичного забезпечення;

– створення ефективної виховної системи закладу;

– активне залучення вихованців до різноманітних заходів національно-патріотичного спрямування.