Петриківський розпис – український декоративно-орнаментальний народний живопис, що виник на Дніпровщині в селі Петриківка, звідки і походдить назва цього виду мистецтва.

Основні завдання гуртка полягають у формуванні таких компетентностей:

пізнавальної, що забезпечує навчання петриківського розпису, вмінню користуватись матеріалами та інструментаами, що використовуються у розписі;

практичної, що сприяє оволодінню, навиками розпису на різноманітних поверхнях предметів;

творчої, що заезпечує формуванню здібностей дитини складати візерунки і перетворювати реальну форму квітки в декоративну;

соціальної, що сприяє вихованню шанобливого ставлення до декоративно-прикладного мистецтва.

Змістом занять петриківського розпису є складання різних візерунків у смужці, квадраті, колі, призначених для оздоблення предметів побуту, а також оформлення святкових листівок, плакатів, запрошень та ін. Вихованці опановують вміння гармонійно поєднувати кольори, ритмічно повторювати або чергувати елементи орнаменту.

Вихованці малюють спочатку орнаменти з геометричних елементів, чергуючи їх за формою, кольором, розміром. Потім приступають до малювання візерунків на основі декоративної переробки природних форм з поступовим усладненням композиції. Варто лише почати малювати, і казковий світ чарівних квітів та птахів петриківського розпису захопить вас.

Керівник – Лой Наталія Василівна